Service – vår styrka!

Service till våra kunder värdesätter vi väldigt mycket och därför är vår service en av våra många större styrkor. Service för oss är en viktig ingrediens för att hålla en god kommunikation samt ett bra samarbete med våra kunder.

Vårt serviceupplägg kan se ut på olika sätt beroende på storlek, behov samt efterfrågan på av kunder. Därav finns det olika servicekategorier beroende på vilken kund vi möter.

Basservice

Basservice är för dig som villa hålla service på egen hand. Du får av oss en utbildning på maskinen som innefattar funktion och den dagliga skötseln. Du fyller själv på med varor som beställs till oss. Detta sker en gång i månaden och sker via mail eller via telefon (kunden väljer själv). Om man vill kringgår detta så finns även ”stående order” där vi kommer överens om hur mycket produkter kunden vill ha varje månad.

Ordern läggs en vecka innan vi kommer med varorna och som i sin tur så vet kunden vilken dag vi kommer, detta genom en servicekalender.

Kunden får en personlig kontakt med en av våra duktiga medarbetare på respektive ort där kunden befinner sig och det är enbart för att kunden skall få den optimala service.

Totalservice

Efterfrågan på totalservice ökar stigande och detta beror enbart på att kunden själv känner ”vi vill göra det vi är bäst på – vårt arbete”.

Totalservice är ett bekvämt sätt för dig som vill inte har hand om påfyllning eller skötsel, för det ordna Fikalösningar!

Våra besök sker kontinuerligt och på så vis blir er fikapaus den absolut den optimala då vi sköter om skötseln, påfyllning samt övriga varuhanteringar när det gäller just ER fikapaus.

Teknisk service

Teknisk service för oss att reparera tekniska problem och snabbt identifiera vad som är tekniskt fel med utrustning. Våra tekniker går löpande på utbildningar samt att alltid vara utrustad med rätt sorts verktyg. Genom detta så löser vi problem väldigt snabbt på plats alternativ genom telefonkontakt men framför allt att vår turbilar alltid är ute runt om våra kunder. Teknisk service likväl som all vår övriga service så värdesätter vi detta väldigt högt och därför är våra tekniker specialister på just kundens utrustning. Varje område vi är på så får kunden en personlig kontakt med en av våra tekniker.

Hygienservice

Rengöring av kundens utrustning speglas av gentemot dryckens kvalité därför utför vi 11 ggr per år på en utsedd servicedag. Vi går igenom utrustningen grundligt och rengör samtliga delar så att det håller alltid en bra kvalité. Genom att vi är ute hos kunden ofta så förebygger vi risker genom att minimera driftstörningar samt att hålla kaffet den optimala smakgranti.