Service–vår styrka

Service till våra kunder värdesätter vi väldigt mycket och därför är vår service en av våra många större styrkor. Service för oss är en viktig ingrediens för att hålla en god kommunikation samt ett bra samarbete med våra kunder.

Vårt serviceupplägg kan se ut på olika sätt beroende på storlek, behov samt efterfrågan på av kunder.

Därav finns det olika servicekategorier beroende på vilken kund vi möter.

Läs mer om Service